נון מיקור חוץ

ניהול פרוייקטים בע״מ.

שירותים בישראל

לחברות ישראליות

שירותים בישראל

לחברות ללא ישות משפטית

נון מיקור חוץ מתמחה בהספקת טווח רחב של פתרונות ניהולים ומבצעיים בתוך בתוך הארגון, לרבות אדמיניסטרציה, לוגיסטיקה, כוח אדם וניהול חשבונות. 

החברה מספקת את השירותים באופן עצמאי תוך שליטה בעבודה והיצור של החברה. 

מיקור חוץ בבולגריה